اطلاعات تماس

 | Post date: 2022/04/10 | 
تلفن: 33915608 31 98+
فاکس: 33912677 31 98+
 9938868837 98+

View: 376 Time(s)   |   Print: 34 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

contact information

Contact Information

ISPST 2020 Office Tel:  +98 31 33915608 Fax: +98 31 33912677
 : +98 9938868837

Site Management: +9831

Email: infoispst.ir

Website: http://www.ispst.ir


View: 13931 Time(s)   |   Print: 1156 Time(s)   |   Email: 41 Time(s)   |   0 Comment(s)

Wed, Jun 29, 2022   |   فارسی

Seminar Poster
Approved by Ministry of Science, Research and Technology

Important Dates

  • Extended abstract submission deadline:
                  23 July. 2022
  • Abstract acceptance notification: 
                  27 Aug. 2022
  • Early registration deadline:
                   ​​8 Oct. 2022
  • Conference dates:
             ​​​​​​8-10 Nov. 2022

Newsletter subscription

Enter your email address to have site news and announcements delivered directly to your inbox.

Site Statistics

  • Registered users: 34 users
  • Online users: 0 users
  • Guest users: 23 users
  • All visits: 968061 visits
  • Visits in 24 Hours: 547 visits

© 2017 All Rights Reserved | 15th International Seminar on Polymer Science and Technology (ispst)

Designed & Developed by : Yektaweb