پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر- برنامه‌ها و تاريخ های مهم
برنامه همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه پیش بینی شده همایش

روز اول
۱۷ آبان
روز دوم
۱۸ آبان
روز سوم
۱۹ آبان
۱۲:۰۰-۸:۳۰ پذیرش
مراسم افتتاحیه
سخنرانی­های ویژه

۱۰:۰۰-۸:۳۰ جلسات همزمان ۱۰:۰۰-۸:۳۰ جلسات همزمان
۱۰:۳۰-۱۰:۰۰ استراحت و پذیرایی ۱۰:۳۰-۱۰:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۲:۰۰-۱۰:۳۰ جلسات همزمان ۱۲:۰۰-۱۰:۳ جلسات همزمان
۱۳:۳۰-۱۲:۰۰ نهار ۱۳:۳۰-۱۲:۰۰ نهار ۱۳:۳۰-۱۲:۰۰ نهار
۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ جلسات همزمان ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ جلسات همزمان ۱۵:۰۰-۱۳:۳۰ جلسات همزمان
۱۵:۳۰-۱۵:۰۰ استراحت و پذیرایی ۱۵:۳۰-۱۵:۰۰ استراحت و پذیرایی ۱۵:۳۰-۱۵:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ جلسات همزمان ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ جلسات همزمان ۱۷:۰۰-۱۵:۳۰ مراسم اختتامیه
۱۷:۰۰ تور گردش شهر ۱۷:۰۰ تور گردش شهر و ضیافت شام قدردانی


تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله :
          ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
  • پایان زمان داوری :
        ۵ شهریور ۱۴۰۱
  • زمان ثبت نام :
         ۱۶ مهر ۱۴۰۱
  • تاریخ برگزاری :

     ۱۷ - ۱۹ آبان ۱۴۰۱

نشانی مطلب در وبگاه پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر:
http://ispst.ir/find.php?item=1.52.17.fa
برگشت به اصل مطلب