پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف
• آگاهی از آخرين پيشرفت های علمی و تبادل اطلاعات در زمينه های مختلف علوم و فناوری پليمر
• تسهيل ارتباط ميان مراکز دانشگاهی، صنعتی و پژوهشی داخل و خارج کشور
• ايجاد بستر مناسب برای تبادل نظر پژوهشگران و متخصصان پليمری داخل و خارج کشور
• ارائه آخرين دستاوردهای علمی کشور در زمينه های مختلف پليمر به جامعه بين المللي
نشانی مطلب در وبگاه پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر:
http://ispst.ir/find.php?item=1.51.16.fa
برگشت به اصل مطلب