پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر- سطح مشارکت حامیان
مشارکت حامیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/6 | 
حمایت­های مالی از همایش مطابق جدول ذیل، می­تواند موجب افزایش کیفیت همایش و مزید امتنان برگزار کنندگان آن باشد .
 
سطح حمایت میزان حمایت (میلیون تومان)
پلاتینی
طلایی
نقرهای
برنزی
۷۰
۴۰
۳۰
۲۰

در قبال این حمایت ارزشمند، تسهیلاتی برای حامیان محترم در نظر گرفته شده که در ادامه آورده شده است. بدیهی است که نام و لوگوی حامیان محترم در تمام مستندات با توجه به سطح حمایت سمینار درج خواهد شد.

امتیازات اعطایی به حامیان
نشانی مطلب در وبگاه پانزدهمین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر:
http://ispst.ir/find.php?item=1.190.82.fa
برگشت به اصل مطلب